تاریخچه شرکت

   شركت طراحي مهندسي شاكر تهران در سال 1379 با شخصيت حقوقي جديد شكل گرفته است. مديريت عامل شركت، 25 سال گذشته را در راستاي رشد و شكوفايي صنعت حمل و نقل و خودروري كشور، با هدف جلوگيري از خروج منابع ارزي، ظهور و خلاقيت استعداد متخصصين جوان، كارآفريني و اشتغال زايي نيروي كار جامعه ايفاي مسئوليت نمود و نهایتاً طی سالهای متمادی به دستاوردهای زیر نائل گشتیم:


1- شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید

2- با اضافه شدن نیروهای متخصص نام شرکت از شاکر تهران به طراحی مهندسی شاکر تهران تغییر یافت

3- اضافه شدن شاخه های کاری جدید از جمله فعالیتهای بازرگانی

4- تعامل و همکاری با حدود 40 کارگاه کوچکتر و شرکا تجاری جدید